Słowa

Po zakończeniu kursu podstawowego warto przejść do treningu słów. Po pierwsze pozwoli to na utrwalenie podstawowych umiejętności. Po drugie: pisane wyrazy będziesz traktować jako całość, a nie tylko jako zbiór pojedynczych znaków. Dzięki temu twoje pisanie będzie coraz bardziej płynne. Trening słów jest również przydatny, jeśli chcesz poprawić pisanie jakiejś konkretnej litery.
Cel treningu:
Płynność w pisaniu