Zacznij pisać, aby rozpocząć ćwiczenie
Zaloguj się, aby zapisywać postępy

W architekturze starożytnej Grecji wyróżnia się 3 zasadnicze porządki architektoniczne: dorycki, joński i koryncki. Styl dorycki i joński wykształciły się na przełomie VII i VI wieku p.n.e. Nieco młodszy styl koryncki powstał na przełomie V i IV wieku p.n.e.